School Cabinet Senior

School Cabinet Senior 2021-2022
Head Girls/Boys
Anahat
Head Girl
Samreen Kang
Asst. Head Girl
Digvijay Aulakh
Head Boy
Vyom Bhalla
Asst. Head Boy

Sports Captain
Vanshika Mahajan
Sports Captain
Utkarsh Kumar Singh
Vice. Sports Captain

St. Josephs House
Jiya Singla
House Captain
Garima Gautam
Vice House Captain
Tavgun Kaur
Sports Captain
Maihtab Singh
Sports Vice Captain
Shivek Gupta
Discipline Incharge
Shivam
Vice Discipline Incharge
Krisha Sharma
Literary Incharge
Sazia
Vice Literary Incharge

St. Mary House
Aastha
House Captain
Swastik
Vice House Captain
Kavya Dhiman
Sports Captain
Jayantika Jain
Sports Vice Captain
Tanish
Discipline Incharge
Diljet Kaur
Vice Discipline Incharge

Amisha Bateja
Literary Incharge
Kinjal Raj
Vice Literary Incharge

St. Clares House
Bhavpreet Kaur
Captain
Manthan Sharma
Vice House Captain
Mourya Ruby
Sports Captain
Gurpavittar Kaur
Sports Vice Captain
Divyanshi-R-Kumar
Discipline Incharge
Aayushi
Vice Discipline Captain
Sara Bansal
Literary Incharge
Maitreyee Bajpai
Vice Literary Incharge

St. Francis House
Hridi Gupta
Captain
Samridhi Singla
Vice Captain
Dhruv Nasra
Sports Captain
Raghav Kapuria
Sports Vice Captain
Prabh Nadar Singh
Discipline Incharge
Raghav Aggarwal
Vice Discipline Incharge
Tanvi Sinha
Literary Incharge
Sachman
Vice Literary Incharge

School Cabinet Senior 2019-2020
School Cabinet Senior 2018-2019
School Cabinet Senior 2017-2018
School Cabinet Senior 2016-2017