Toppers Class X

TOPPERS CLASS 10TH (2021-22)
Abhinav Jain
98.6%
Kartik Goyal
98.6%
Surseerat Kaur Bath
98.6%
Sejal Goel
98.2%
Bhavpreet Kaur Kalra
98%
Riya Jain
98%
Rayan Shaaly
97.8%
Lipika
97.8%
Umang Gautam
97.6%
Priyanka Rabra
97.6%
Hridi Gupta
97.6%
Divyanshi R Kumar
97.4%
Sara Bansal
97.4%
Anahat
97%
Tavgun Kaur
96.8%
Tanvi Sinha
96.6%
Shivek Gupta
96.4%
Kartik Gupta
96.2%
Vasudha Tageja
96.2%
Hitesh
95%
Jiya Singla
95%
Suhani Dhawan
94.6%
Ashish Gupta
94.4%
Urvi Sharma
94.4%
Amarpreet
94.2%
Attardeep Singh
94.2%
Kavya Thukral
94.2%
Damita Singh
94.2%
Harshita
93.8%
Rudraksh Kapuria
93.6%
Amisha Bhateja
93.6%
Deeya Mehta
93.6%
Prabhnadar Singh Kharbanda
93.6%
Manavvir Singh
93.6%
Purvi Singla
93.6%
Yuvraj Malik
93%
Rohan Kumar Garg
93%
Mourya Ruby
92.8%
Ali Hasan Naqvi
92.2%
Gunn Goyal
92%
Harshit Jain
92%
Aastha Sharma
91.8%
Ananya Saini
91.8%
Bhavnoor
91.2%
Rhythm Dewan
91%
Paramdeep Singh Bhatti
91%
Gurseerat Singh
90.8%
Tejveer Singh
90.8%
Nishit Jindal
90.8%
Siddharth Dhawan
90.8%
Tanish Gupta
90.6%
Manya Goyal
90.6%
Daksh Dutt Kandpal
90.2%
Prabhasees Singh Raina
90.2%
Anshika Singhi
90.2%
Rushika
90.2%
Komal Goyal
90%
Sajneet Kaur
90%
Ishan
90%
Jahnvi
90%
TOPPERS CLASS 10TH (2020-21)
TOPPERS CLASS 10TH (2019-20)
TOPPERS CLASS 10TH (2018-19)
TOPPERS CLASS 10TH (2017-18)
Toppers Class-X 2016-2017
Toppers Class-X 2015-2016
Toppers Class-X 2014-2015
Toppers Class-X 2013-2014
Toppers Class-X 2012-2013